Regulamin Plebiscytu Publiczności

Konkurs o Nagrodę Publiczności

Nano Film Festival 1. edycja MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KRÓTKOMETRAŻOWYCH FILMÓW FABULARNYCH

(1)

Konkurs o Nagrodę Publiczności – nagroda rzeczowa w postaci statuetki (“Precel Publiczności”) dla reżysera filmu prezentowanego w  ramach Festiwalu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów ustaloną na podstawie głosów oddawanych przez widzów uczestniczących w seansach, na których wyświetlane będą filmy biorące udział w Festiwalu – głosowanie, o którym mowa powyżej odbywa się poprzez wystawianie ocen, w skali  1 do 5, przez widzów obecnych na danym seansie filmu biorącego udział w Festiwalu. Łączna ocena dla danego filmu obliczana jest jako średnia punktowa, tj. iloraz sumy przyznanych punktów oraz widzów którzy oddali głos. W przypadku uzyskania przez filmy równej ilości punktów, o przyznaniu nagrody  jednemu z tych filmów decyduje większa ilość oddanych głosów.

(2)

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Plebiscytu bez podania przyczyn.