Rozwiązanie

Directed by Katarzyna Sikorska
Poland, 2021 / 25’

Alicja counts down the last weeks until the birth of her daughter. When Oksana, a young Ukrainian woman, who is to help her bring her long-awaited child to the world, shows up at her home, it turns out that living under one roof becomes more and more difficult.

Written by Katarzyna Sikorska
Cinematography by Arkadiusz Powałka
Starring Ksenia Tchórzko, Marta Ścisłowicz, Wojciech Solarz, Arkadiusz Brykalski
Music by Jan Ignacy Królikowski
Produced by Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ Krystyna Doktorowicz

22.10.2022, saturday, 14:00
03 | screening of films