Nagrody

Podczas festiwalu przyznane zostaną nagrody „Precle”, w następujących kategoriach:

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU:

Złoty Precel

dla reżysera nagrodzonego filmu 5000 zł

Srebrny Precel

dla reżysera nagrodzonego filmu 3000 zł

Brązowy Precel

dla reżysera nagrodzonego filmu 2000 zł

Aktorski Precel

dla najlepszego aktora / aktorki 2000 zł

Foto
Precel

za najlepsze zdjęcia 2000 zł

Muzyczny Precel

za najlepszą oryginalną muzykę 2000 zł

Precel Publiczności

statuetka dla reżysera filmu

Laureata nagrody wyłoni festiwalowa publiczność.

Statuetkę zaprojektuje prof. Andrzej Szarek, związany z Małopolską, rzeźbiarz, rysownik i performer, absolwent Akademii Sztuk Pięknych.