Trzy kroki do scenariusza

Jak zbudować scenariusz filmowy? Właśnie o tym podczas drugich warsztatów z twórcami mówił dyrektor artystyczny Nano Film Festivalu – Robert Gliński.

Trzeba pamiętać o podziale na 3 akty: ekspozycję, konfrontację i rozwiązanie. Miejsca styku poszczególnych aktów wyznaczają punkty zwrotne – fundamenty opowiadanej historii. Punktem zwrotnym może być wydarzenie, które popycha bohatera do działania lub zmiana zachodząca w nim samym. Zasady te obowiązują w pełnometrażowym filmie fabularnym.

W przypadku krótkiej fabuły wygląda to tak samo, ale oczywiście w innej skali. Może okazać się, że przy krótkim metrażu którejś z części struktury można będzie poświęcić zaledwie jedno ujęcie. Ale i w tym przypadku nie może zabraknąć punktów zwrotnych. Do szczególnych ich rodzajów, wprowadzonych przez czeskiego scenarzystę i reżysera Franka Daniela, należą katalizator, meet point, czyli moment, w którym wydaje nam się, że bohater osiągnął swój cel (ale w rzeczywistości wcale tak nie jest) oraz twist – zaskakująca przemiana bohatera, kulminacja jego historii.

Bo to właśnie bohater jest równie ważnym, jeśli nie ważniejszym od samej struktury scenariusza składnikiem filmu. Musi mieć intencję, cel, do którego dąży, pokonując przeciwności.

Tak wygląda budowanie scenariusza od strony teoretycznej – od strony schematu. W praktyce każdy autor znajduje swój sposób na jego zrealizowanie, swoją drogę prowadzącą od pomysłu i inspiracji do fabuły.

Ewa Fiutka

WARSZTATY • WYKŁADY • SPOTKANIA Z TWÓRCAMI

Festiwalowa Gazeta  Nano Film Festival

Z przyjemnością prezentujemy Festiwalową Gazetę Nano Film Festival!
Miejsce, w którym znajdziesz najnowsze informacje z festiwalu, wywiady oraz teksty będące efektem pracy naszych wolontariuszy!